Menu cz.1_X_2014


 

 dniu: 19.12.2014 - o godzinie: 21:20

  

 

Motto tygodnia:

Jakże to wielka szkoda, że atmosfera miłości, pokoju i przebaczenia Wigilii Bożego Narodzenia trwa tylko kilka godzin jednego dnia w roku. Gdyby wigilijna atmosfera wzajemnej życzliwości i dobra trwała przez wszystkie dni roku, jakże bylibyśmy inni dla siebie, jakże piękna byłaby atmosfera w naszych rodzinach; Polska byłaby nam domem, a świat rajem.                                                               "Rok Polski" - Zofia Kossak

 

 

  

Menu cz.2_X_2014