Menu -1_03_2014

   

  

 dniu: 27.09.2014 - o godzinie: 15:40

 

 

 W dniu 5 października 2014 roku w Watykanie rozpoczną się obrady III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pod hasłem:  „Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”. Biskupi z całego świata obradując do niedzieli 19 października br. chcą wypracować nowe metody pracy duszpasterskiej dzięki której powróci wśród wiernych świadomość sakramentalnego i nienaruszalnego charakteru rodzinyPracami synodalnymi będzie kierował papież Franciszek.

Modlitwa do Świętej Rodziny w intencji Synodu  

 Różaniec Najświętszej Maryi Panny (Rosarium Virginis Mariae), który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu [...]  modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości.

Adhortacja apostolska - Rosarium Virginis Mariae

pełen tekst 

 

           

 

  

Menu 2_03_2014