Menu cz.1_L

   
    

  Ewangelia życia - Każdy człowiek właśnie ze względu na tajemnicę Słowa Bożego, które stało się ciałem (por. J 1, 14) zostaje powierzony macierzyńskiej trosce Kościoła. Dlatego też każde zagrożenie godności i życia człowieka głęboko wstrząsa samym sercem Kościoła, dotyka samej istoty jego wiary w odkupieńcze wcielenie Syna Bożego i przynagla Kościół, by pełnił swą misję głoszenia Ewangelii życia całemu światu i wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15).

Jan Paweł II - Encyklika Evangelium vitae

 

 

 

  

Menu cz.2_P

 

 

 

  

      

 dniu: 03.08.2015 - o godzinie: 12:20