Menu -1_03_2014

 

   

   

 dniu: 26.08.2014 - o godzinie: 21:25

 Tam, gdzie panuje ufność ku Maryi i wiara w jej zwycięstwo tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych cudów swej potęgi.

 O czci i naśladowaniu Najświętszej Panny Maryi, Matki Kościoła i wzoru wszystkich cnót. [...]  Kościół od pierwszych wieków zawsze był przekonany, że Maryja ustawicznie wstawia się do Syna za Ludem Bożym.

                                      Adhortacja apostolska SIGNUM MAGNUM

 

           

Menu 2_03_2014