Menu -1_03_2014

 

   

  

STRONY AKTUALIZOWANO                  w dniu: 19.07.2014 - o godzinie: 13:45

 

 Jedną z form najgłębszego ubóstwa, jakiego człowiek może doświadczyć, jest samotność.                          Benedykt XVI, papież

 

 MIŁOŚĆ W PRAWDZIE. [...] Kościół nie proponuje technicznych rozwiązań i jest «jak najdalszy od mieszania się do rządów państw». Jednakże musi wypełniać w każdym czasie i okolicznościach misję prawdy na rzecz społeczeństwa na miarę człowieka, jego godności i powołania. 

 

                                                  Encyklika CARITAS IN VERITATE

 

             

Menu 2_03_2014