Menu cz.1_X_2014


 dniu: 19.10.2014 - o godzinie: 20:30


 

 

 „Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia. Nie pozostaje ono ograniczone do przeszłości, skoro „to, kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne […]"

Encyklika Ecclesia de Eucharistia - pełen tekst 

 Kościół jest przekonany o nieskończonej wartości Mszy świętej, wypływającej z zasług Chrystusa. Znaczenie to dotyczy nie tylko samych uczestników Mszy świętej, ale także osób lub spraw w intencji, których jest ona odprawiana przez kapłana.

 Dar modlitwy oraz intencji Mszy św. jest wyrazem naszej miłości, jaką za życia obdarzaliśmy naszych bliskich, a teraz odbarzamy jako śp. Zmarłych.

W naszej parafii w intencji śp. Zmarłych można zamówić:

 intencję indywidualną - kapłan sprawuje Eucharystię w intencjach wskazanych przez jedną osobę ; gdy Mszę św. jednocześnie sprawuje kilku kapłanów każdy z nich modli się w innej intencji,

 intencję zbiorową - kapłan sprawuje Eucharystię w intencjach wskazanych przez wiele osób ; nie należy mylić ze Mszą św. koncelebrowaną przez kilku kapłanów,

 Msze święte „gregoriańskie” - są one odprawiane przez kolejnych 30 dni indywidualnie w intencji jednej osoby zmarłej dla uzyskania odpustu zupełnego.

 więcej informacji 

  

Menu cz.2_X_2014