Menu 2016

 

26.07.2016

          

 

 

Święto świętej Marii Magdaleny

W naszych czasach, gdy Kościół wezwany jest aby jeszcze bardziej zastanowić się nad godnością kobiety, nad nową ewangelizacją i nad wielkością misterium Bożego Miłosierdzia, wydaje się rzeczą słuszną, by również postać św. Marii Magdaleny jeszcze lepiej została wiernym ukazana. Ta bowiem niewiasta [...] może być dzisiaj przez wiernych uważana jako wzór posługi kobiet w Kościele.

 ... więcej