+_menu

20.05.2017


   

Życie jest tylko jedno, żyje się tylko raz i dlatego nie ma nic bardziej cennego jak właśnie  ono. [...] Dziś, skupieni teraz wokół ołtarza Chrystusa prosimy, abyśmy dźwigając krzyż naszej wierności, byli tak samo jak ci z Katynia, spod Monte Cassino, ze Smoleńska. Byśmy mieli odwagę i moc, dźwigać krzyż naszej miłości i naszej wierności wobec Polski, naszej Ojczyzny, naszej Matki!”   xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

abp Marek Jędraszewski  -  wysłuchaj całego kazania >>>