+_menu

AKTUALIZOWANO: 03.12.2016


   

 

 

Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, który zaznałeś miłosierdzia. Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, który przebaczyłeś i otrzymałeś przebaczenie. Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, który znasz ból i cierpienie. Rozpocznij na nowo od Chrystusa ty, który doznajesz pokusy obojętności. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

św. Jan Paweł II